Intelligente Camera's

Intelligente camera’s kunnen veel waardevolle informatie leveren. Zeker wanneer de camerabeelden worden gecombineerd met informatie uit andere systemen. Het is dan ook niet voor niets dat camerasystemen steeds vaker ook worden ingezet om bedrijfsprocessen te optimaliseren. In dit artikel geven wij u vijf voorbeelden van het succesvol inzetten van slimme camera’s.

Toen Video Content Analyse (VCA), Intelligente Video Analyse (IVA) of gewoon ‘een slimme camera’ ruim 10 jaar geleden werd geïntroduceerd, dachten we dat dit veel security systemen overbodig zou maken. Inmiddels kennen we allemaal de enthousiaste verkoopverhalen en demofilmpjes, maar weten we ook dat de verwachtingen en de werkelijkheid – vooral in het begin – behoorlijk van elkaar verschilden. Toch neemt het aantal toepassingen van slimme camera’s enorm toe.

Vandaag de dag hebben veel IP-beveiligingscamera’s standaard VCA aan boord. Bovendien hebben moderne intelligente camera’s snellere processors waardoor ze nog beter functioneren. In veel gevallen vindt de analyse al in de camera plaats waardoor aparte zware servers om de beelden centraal te analyseren, overbodig zijn. Dankzij deze ontwikkelingen worden intelligente camera’s nu breed en succesvol toegepast. Hieronder een vijftal succesvolle voorbeelden.

1. People counting bij winkels of servicepunten

Voor het nauwkeurig tellen van mensen zijn allerlei separate, dure systemen beschikbaar. Maar wist u dat u hiervoor ook (uw bestaande) beveiligingscamera’s kunt gebruiken? Winkels of bij bepaalde servicepunten passen regelmatig camera’s toe om mensen te tellen. Dankzij deze informatie uit het camerasysteem weet een winkelier dan wat de drukste en rustigste momenten van de dag zijn. Hierop kan hij /zij dan de winkelbezetting of bijvoorbeeld de bewaking afstemmen. En als geconstateerd wordt dat iemand langer dan x-periode bij een stelling staat, geeft het camerasysteem een melding aan het personeel. Het systeem geeft ook inzicht in waar in een ruimte mensen zich gedurende de dag bevinden. Dit kan bijvoorbeeld door heat mapping, maar ook door in de camera bepaalde detectiegebieden in te stellen, zoals het gebied voor de informatiebalie. Het intelligente systeem biedt complete trendrapportages die geheel naar wens kunnen worden ingericht.

2. Wachtrijdetectie bij PIN-automaten of kassa’s

Wachttijden bij PIN-automaten of kassa’s zijn ongewenst en verminderen over het algemeen de klanttevredenheid. Banken en winkelbedrijven hebben behoefte aan stuurinformatie om zo nodig processen te optimaliseren. Een slim camerasysteem kan niet alleen tellen hoeveel personen er in de wachtrij staan, maar ook registreren hoe lang ieder persoon al in de rij staat of wanneer iemand de rij verlaat. En staan personen langer dan 2 minuten te wachten of is de rij langer dan een bepaald aantal personen, dan kan het systeem een melding versturen. In combinatie met gegevens uit de PIN automaat of kassa zelf kunnen processen zo nodig worden verbeterd.

3. Forensische analyse

Met VCA software is het ook mogelijk om na een incident snel camerabeelden te analyseren. Zo kan geselecteerd worden op specifieke eigenschappen, zoals kleur in een bepaald gebied. Bijvoorbeeld wanneer er een signalement is van een dader met een rode jas. Alleen de gebeurtenissen in een bepaalde periode die voldoen aan deze eigenschap (rode kleur in bepaald gebied) worden dan snel weergegeven. Dergelijke analyses worden overigens niet in de camera’s zelf uitgevoerd, maar centraal door een dedicated server.

4. Buitenbeveiliging zonder menselijke interventie

Om uw gebouw optimaal te beveiligen, is het belangrijk om een inbraakpoging zo vroeg mogelijk te detecteren. Waar mogelijk buiten dus al. Bewakingscamera’s uitgerust met intelligente software detecteren automatisch wanneer iemand een bepaald gebied betreedt en kunnen automatisch ook acties genereren, variërend van een melding tot een specifieke actie gericht tegen de indringer. Hierdoor is menselijke interventie via bijvoorbeeld een meldkamer, niet meer nodig. Hoewel VCA software zelfs rekening kan houden met weersomstandigheden zoals sneeuw, kan het in specifieke gevallen nodig zijn om additioneel andere technieken in te zetten, zoals thermische camera’s.

5. Dwaaldetectie in de zorg

In de (langdurende) zorg is er een toenemende behoefte aan technische hulpmiddelen die het zorgproces verbeteren. Beveiligingscamera’s monitoren wanneer een bewoner gaat dwalen of niet meer in zijn bed ligt. Camera’s kunnen ook zorg op afstand bieden in tijden waarin handen aan het bed schaars zijn. Het idee dat een systeem continu waakt zonder nachtelijke verstoring door een verzorger die zijn/haar ronde doet, geeft veel ouderen een prettig gevoel. Dit ondanks de ‘inbreuk op de privacy’. Hiervoor geldt natuurlijk wel dat het systeem goed beveiligd moet zijn tegen inbreuk van buitenaf.

Voorwaarden voor succes

Het toepassen van intelligente camera’s blijft werk voor specialisten. Om een systeem met slimme camera’s optimaal te kunnen benutten, is het belangrijk dat het betrouwbaar en nauwkeurig werkt. Hiervoor moet het systeem door specialisten zorgvuldig worden ingericht, rekening houdend met tal van factoren. View Security adviseert daarbij om vooraf een Proof of Concept te doen, zodat ook aanvankelijk onvoorziene omstandigheden in de definitieve opstelling worden meegenomen.

Naast beveiligingstoepassingen kunnen intelligente camera’s dus een schat aan nuttige informatie opleveren. In veel gevallen hoeft u hiervoor niet eens een separaat systeem aan te schaffen, maar kunt u gebruik maken van het al aanwezige camerasysteem! Door informatie uit het camerasysteem te combineren met zogenaamde ‘events’ uit andere systemen, beschikt u over belangrijke informatie waarmee u niet alleen uw beveiliging kunt optimaliseren, maar uw hele bedrijfsproces.